Visie

LEENDERS FACILITY MANAGEMENT handelt vanuit de overtuiging dat een professionele ondersteuning van het primaire proces de basis vormt van een effectieve bedrijfsvoering van de totale organisatie.


Door kennis, inzicht en ervaring op het gebied van facility management te combineren met een brede kennis van organisatieprocessen, draagt LEENDERS FACILITY MANAGEMENT bij aan optimalisatie van werkprocessen, werkklimaat en werktevredenheid. Een pragmatische aanpak staat bij LEENDERS FACILITY MANAGEMENT voorop.

 

Kernwaarden

In de samenwerking met ú als opdrachtgever en in de uitvoering van de opdracht werkt LEENDERS FACILITY MANAGEMENT volgens 5 kernwaarden. Deze zijn:

    Passie
    Resultaatgericht
    Integriteit
•    Daadkracht
    PragmatischLEENDERS FACILITY MANAGEMENT:
een dienstverlener met ervaring
in facilities management
bij het bedrijfsleven als bij de overheid.